Start Information Customer supportCommercial conditions

Commercial conditions

  The ordered goods are usually delivered within 5 working days since the order request was taken into evidence. If the goods are not in the store because of great interest, the delivery period may be prolonged.

However, we will do everything we can to meet your request order as soon as possible.
According to the article 13, paragraph 1, of the Act No. 118/2006 Coll. Of Acts amending and supplementing the Law No. 108/2000 on consumer protection concerning sale at home and mail order, the costumer agrees by sending the request order to the fact, that the delivery period may be prolonged over 30-day statutory period if the suppliers of the company Birdie Country from abroad exceeded their delivery period.

The customer has the right to withdraw from the contract anytime after having notified Birdie Country via telephone, in writing, or by an email. The costs for shipping and delivery are described per order in Shipping & Delivery section. In case your order is sent in more packages, the costs for it are charged only once anyway. Birdie Country offers you an opportunity to purchase without any risk because the data transfer from the website is encrypted and secured by SSL certificate.

As all the goods that we send to our customers are under regular and detailed control, we guarantee the highest quality. However, if the goods do not meet your expectations, you have an opportunity to return the goods from any reason – up to 30 days. Thus you have enough of time to try everything comfortably at home, or to consult it with your family or friends.

We also guarantee:
1. The right to return and exchange the ordered goods.
2. Detailed and true description of the goods.
3. Clear warranty and delivery conditions.
4. Same price.
5. Compliance with the Law on Personal Data Protection.
6. All copyright products are originals – there are neither duplicates nor copies.

 

The Operator is not responsible for:

1. Delay in delivery caused by the post office

2. Delay in delivery caused by not correct or full address of the recipient

3. Any damage caused by the post office.
4. The choice of the customer. If the customer accepts the delivery and then finds out that they already have the same or similar product, or that the goods do not meet their expectations. This may not be considered as a reason for the accepted claim.

 

The Operator of the portal www.birdiecountry.com is MAGIS ART s.r.o., Pribylinská 4, 831 04 Bratislava. Business ID: 46226443, TAX ID: 2023292601. We are not registered fo VAT.

Phone No.: 00421 904 370 870

info@birdiecountry.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dodávky:  Objednaný tovar dodávame obvykle do 5 pracovných dní od dátumu zaevidovania objednávky. Ak je pre veľký záujem tovar momentálne vypredaný,môže sa táto lehota o nejaký čas predĺžiť.
Urobíme však všetko pre to, aby sme Vašu požiadavku uspokojili čo najskôr.
Podľa paragrafu 13 ods. 1 zákona č. 118/2006 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom a zásielkovom predaji, zaslaním svojej objednávky zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty nad rámec 30 dňovej zákonnej lehoty v prípade, že spoločnosti Birdie country zahraničný dodávateľ uvedenú lehotu prekročí.
Odstúpiť od zmluvy má právo odberateľ kedykoľvek po oznámení telefonicky, písomne,  alebo e-mailom spoločnostiBirdie country.
Poštovné a balné za jednu objednávku sú vyšpecifikované v záložke Shipping & Delivery.
Ak bude Vaša objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné účtujeme iba raz. Ponúkame vám nákup bez akéhokoľvek rizika, pretože prenos údajov zo stránky je šifrovaný a zabezpečený certifikátom SSL.
Keďže všetok tovar, ktorý našim zákazníkom zasielame je podrobovaný pravidelnej a detailnej kontrole, tak sme si istí, že spĺňa i tie najvyššie kritéria kvality. Ak sa ale i napriek tomu stane, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, tak máte možnosť tovar vrátiť – a to až 30 dní. Máte teda dostatok času na to, aby ste si v pohodlí domova všetko vyskúšali alebo sa poradili s rodinou alebo známymi.

Zároveň Vám garantujeme:
1. Právo na vrátenie a výmenu objednaného tovaru.
2. Presný a pravdivý popis tovaru.
3. Jasné záručné a dodacie podmienky.
4. Nemennú výšku cien.
5. Dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov.
6. Garantujeme vám tiež, že všetky autorské diela sú originály - nejde o žiadne reprodukcie alebo kópie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za: 

1. Oneskorené dodanie zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou alebo neúplnou adresou  prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Za výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že rovnaký alebo obdobný tovar má, alebo ak tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto dôvod nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Prevádzkovateľom portálu www.birdiecountry.com je MAGIS ART s.r.o., Pribylinská 4, 831 04 Bratislava. IČO: 46226443, DIČ: 2023292601. Nie sme platcami DPH.

Tel: 00421 904 370 870

info@birdiecountry.com

 

Copyright 2012 - 2018 © BirdieCountry -